Giao Diện

Green
Cream - Red
Green - Brown
Purple
Mặc Định

Liên hệ nhanh

Quay lại
Khách Sạn Xuân Trường - Phòng Đơn
Khách Sạn Xuân Trường - Phòng Đôi
Khách Sạn Xuân Trường - Phòng Gia Đình

Khách sạn Xuân trường sẽ đem đến cho các bạn dịch vụ tốt nhất khi đến Du lịch tại Bà Rịa Vũng Tàu.


Hình ảnh Tp. Vũng tàu

 

Toàn cảnh Vũng tàu
 
 
Bãi Sau nhìn từ núi Nhỏ (Vũng tàu)
 

Bãi tắm Thùy vân (Bãi Sau), Vũng tàu

 

Bãi Trước (Vũng tàu)
 
Bãi Dứa (Vũng tàu)
 

 
 
Hòn Bà (Bãi Sau, Vũng tàu)
 
 

Kéo lưới

 
 
Thuyền về
 
Đường lên tượng Chúa (Vũng tàu)
 
 Tượng Chúa nhìn từ Hải Đăng (Vũng tàu)
 
 

Mũi Nghinh phong, Vũng tàu (chụp trên đường lên tượng Chúa)
 

Tượng Chúa Kitô (Vũng tàu)

 
 
 

Tượng Đức Mẹ, Bãi Dâu (Vũng tàu)

 
 Bãi Dâu (Vũng tàu) nhìn từ tượng Đức Mẹ
 

Phật nhập niết bàn (Niết bàn Tịnh xá, Vũng tàu)